Blogg & Tips

5 tips på “att lära känna varandra-övningar”


Dessa “lära känna-övningar” underlättar en öppen dialog och skapar en mer personlig koppling i arbetsgruppen.


 1. "Team-Annonsen." Varje person skapar en kort "kontaktannons" om sig själv, inklusive professionella färdigheter, personliga intressen och vad de söker hos sina "arbetskompisar". Deltagarna delar sedan sina "annonser" med resten av gruppen.
 2. Två sanningar och en lögn: Varje person delar tre påståenden om sig själv - två sanna och ett falskt. De andra i gruppen måste gissa vilket påstående som är lögn.

 3. Mänsklig Bingo: Skapa bingo-kort med olika egenskaper eller erfarenheter. Deltagarna måste prata med varandra för att hitta personer som uppfyller kriterierna och fylla i sina bingokort.

 4. Namn Association: När varje person presenterar sig, måste de också nämna något som börjar med samma bokstav som deras förnamn. Detta hjälper andra att komma ihåg deras namn.

 5. Berättelser: Varje person tar med sig något som har en särskild betydelse för dem och delar historien bakom den med resten av gruppen.


Extratips: 

Varför inte kombinera dessa övningar med en dagkonferens på Louie, där ni har hela stället för er själva! 

5 tips på “att lära känna varandra-övningar”
5 tips på “att lära känna varandra-övningar”
5 tips på “att lära känna varandra-övningar”
5 tips på “att lära känna varandra-övningar”

Varför ska man ha en kickoff?


En välplanerad kick-off kan skapa en positiv och samarbetsinriktad start för teamet, vilket kan ha långtgående positiva effekter på teamets prestation och arbetsklimat.


 1. Tydlig inriktning och mål: Kick-offen ger möjlighet att kommunicera tydliga mål och inriktningar för teamet. Det skapar gemensam förståelse och fokus på vad som ska uppnås.

 2. Stärkt teamkänsla: Genom att samla teamet utanför arbetsplatsen främjas en starkare teamkänsla. Det kan öka samarbetsviljan och skapa en positiv arbetsmiljö.

 3. Nätverksbyggande: Kick-offen ger möjlighet för arbetsgruppen att lära känna varandra bättre och skapa starkare arbetsrelationer. Detta kan stärka kommunikationen och samarbetet i framtiden.

 4. Motivation och engagemang: Att starta projekt eller arbetsperioder med en kick-off kan öka motivationen och engagemanget. Det kan fungera som en inspirerande startpunkt och öka entusiasmen för kommande utmaningar.

 5. Utbildning och information: Kick-offen är en plattform för att dela viktig information och utbilda teamet om nya projekt, strategier eller målsättningar. Det ger också möjlighet att besvara frågor och klargöra förväntningar.

 6. Problemförståelse: Det kan skapa en miljö där teamet känner sig bekvämt att diskutera eventuella problem och hinder som kan uppstå. Detta främjar öppenhet och kan leda till bättre problemlösning.


Extratips: 
Varför inte göra det enkelt och få ett helkvällspaket på Louie, med dryck, mat, aktivitet, lokal och service!

Varför ska man ha en kickoff?
Varför ska man ha en kickoff?
Varför ska man ha en kickoff?
Varför ska man ha en kickoff?

5 tips på aktiviteter på en kickoff


En kickoff kan inkludera olika aktiviteter beroende på företagets kultur, mål och teamets behov. Här är några idéer:


 1. Inspirerande tal och presentationer

 2. Teambuildingaktivitet

 3. Workshops och utbildningar

 4. Paneldiskussioner eller frågestund.

 5. Gästföreläsare


Extratips:
Varför inte göra det enkelt och få ett helkvällspaket på Louie, med dryck, mat, aktivitet, lokal och service!

5 tips på aktiviteter på en kickoff
5 tips på aktiviteter på en kickoff
5 tips på aktiviteter på en kickoff
5 tips på aktiviteter på en kickoff

5 tips till en bra kickoff


Genom att integrera dessa element kan du skapa en effektiv och minnesvärd kick-off som sätter en positiv ton för framtida samarbete och prestationer.


 1. Tydlig kommunikation av mål: Se till att kommunicera tydliga mål och syften med kick-offen. Det skapar en gemensam förståelse och inriktning för alla deltagare

 2. Interaktivitet och delaktighet: Det kan vara teambuildingövningar, workshops eller diskussioner som främjar delaktighet

 3. Inspirerande tal och presentationer: Använd kick-offen som en möjlighet att inspirera teamet genom kraftfulla tal och presentationer. Dela berättelser och framgångar för att skapa en positiv atmosfär.

 4. Tidsplan med balans: Planera noggrant tidsramen för kick-offen så att det finns en balans mellan information, aktiviteter och pauser. Undvik att överbelasta schemat för att hålla deltagarna engagerade.

 5. Uppmuntra till nätverkande: Skapa tillfällen för deltagarna att nätverka och lära känna varandra. Det kan vara genom mingel, gruppdiskussioner eller specifika aktiviteter som relationer främjas som mest.


Extratips:
Varför inte göra det enkelt och få ett helkvällspaket på Louie, med dryck, mat, aktivitet, lokal och service!

5 tips till en bra kickoff
5 tips till en bra kickoff
5 tips till en bra kickoff
5 tips till en bra kickoff

5 tips för en lyckad fest


Att hålla igång en fest handlar om att balansera olika element för att skapa en rolig och minnesvärd upplevelse för gästerna.


 1. Musik: Se till att ha en bra spellista som du gillar och är lättsam

 2. Mat och dryck: Enkel och god mat som kan tilltala många,  likaså en enkel dryckeslista. Det är inte mat och dryck som ska stå i centrum utan vara som en varm kram.

 3. Aktiviteter: Roliga aktiviteter för att skapa energi och gemensamma minnen. 

 4. Festlokal: Skapa en festlig atmosfär med enkla medel, flaggspel och ballonger är en bra start och välj en lokal med varm och kreativ miljö. 

 5. Förhandsplanering och improvisation: Planera i förväg för att undvika onödiga avbrott, men var också redo att improvisera om det behövs. Flexibilitet är nyckeln till att hantera oväntade situationer och hålla stämningen positiv.


Extratips: 
Varför inte hyra Louie som festlokal och ha hela stället, inklusive personal, service och städ, för er själva!

5 tips för en lyckad fest
5 tips för en lyckad fest
5 tips för en lyckad fest
5 tips för en lyckad fest

5 tips för att stärka arbetsgruppen

Genom att implementera dessa tips kan du bidra till att stärka arbetsgruppen och främja en produktiv och positiv arbetsmiljö.


 1. Tydlig kommunikation: Främja öppen och tydlig kommunikation inom arbetsgruppen. Uppmuntra till regelbundna möten där medlemmarna kan dela information, idéer och feedback.

 2. Stärka teamets styrkor: Identifiera och använd varje medlems unika styrkor och färdigheter. Fördela uppgifter och projekt baserat på dessa för att skapa en dynamisk och effektiv arbetsgrupp.

 3. Teambuildingaktiviteter: Integrera regelbundna teambuildingaktiviteter för att främja samarbete och stärka teamkänslan. Det kan vara allt från informella luncher till mer strukturerade övningar.

 4. Konflikthantering: Utveckla effektiva strategier för konflikthantering inom gruppen. Främja öppenhet och uppmuntra medlemmarna att konstruktivt hantera oenigheter för att undvika långvariga konflikter.

 5. Tydliga mål och roller: Säkerställ att varje medlem i arbetsgruppen förstår sina individuella roller och ansvar. Tydliga mål och förväntningar skapar en grund för framgångsrik samarbete.


Extratips: 
Varför inte lämna över teambuildingen till oss med 20 års erfarenhet? Vi löser även matfrågan om så önskas. 

5 tips för att stärka arbetsgruppen
5 tips för att stärka arbetsgruppen
5 tips för att stärka arbetsgruppen
5 tips för att stärka arbetsgruppen

5 tips för att arrangera en rolig och bra teambuilding


 1. Klara mål och syften med aktiviteten

 2. Varierande aktiviteter som passar olika personlighetstyper

 3. Teambuilding som kräver lagarbete och olika färdigheter

 4. Väva in lättsamma övningar och skapa en avslappnad atmosfär

 5. En tydlig start- och stopptid

Ja, teambuilding är både bra och roligt. Om teambuildingaktiviteter är utformade för att vara engagerande och underhållande samtidigt som de främjar samarbete och teamkänsla. Det kan vara allt från utmanande spel och övningar till mer avslappnade aktiviteter. Att skapa en positiv och rolig atmosfär under teambuilding kan bidra till ökad motivation och bättre arbetsrelationer i en arbetsgrupp.

Vad kan en förvänta sig av teambuilding?
Man kan förvänta sig att teambuilding skapar en starkare känsla av samhörighet inom gruppen. Det kan öka medvetenheten om andras styrkor och svagheter, förbättra kommunikationen och främja en positiv arbetskultur. Teambuildingaktiviteter syftar ofta till att utveckla färdigheter som samarbete, problemlösning och ledarskap. Dessutom kan det ge möjlighet att ha roligt och koppla av tillsammans utanför arbetsuppgifterna, vilket kan förbättra arbetsrelationerna. Over all, förvänta dig en ökad samhörighet och förbättringar i arbetsgruppen.


Extratips:
Varför inte lämna över teambuildingen till oss med 20 års erfarenhet? Vi löser även matfrågan om så önskas.

5 tips för att arrangera en rolig och bra teambuilding
5 tips för att arrangera en rolig och bra teambuilding
5 tips för att arrangera en rolig och bra teambuilding
5 tips för att arrangera en rolig och bra teambuilding

5 tips på samarbetsövningar

Roliga samarbetsövningar som gör att din arbetsgrupp lär känna varandra bättre. 


 1. Karusellen: Dela in gruppen i mindre lag och ge varje lag en uppgift att lösa. Efter varje lösning roterar laget till nästa station och tar itu med en ny utmaning.

 2. Bron: Ge varje deltagare en viss mängd material, som papper, sugrör och tejp. Uppgiften är att bygga en bro tillsammans som kan hålla vikt. Det är både roligt och främjar samarbete.

 3. Escape room: Skapa ett mini "escape room" där teamet måste lösa ledtrådar och pussel för att komma ut. Det är en underhållande och utmanande aktivitet som kräver samarbete.

 4. Följa John med twist: Dela in deltagarna i par, där en person är förbunden med ögonbindel och den andra ger vägledning för att lösa en uppgift. Det är en rolig övning som kräver förtroende och tydlig kommunikation.

 5. Äggröra: Ge varje lag eller individ ett ägg och en begränsad mängd material (papper, tejp, bomull, etc.). Uppgiften är att bygga ett skydd för ägget så att det inte går sönder när det släpps från hög höjd. Det är både roligt och främjar kreativt samarbete.


Extratips:
Varför inte lämna över teambuildingen till oss med 20 års erfarenhet? Vi löser även matfrågan om så önskas.

5 tips på samarbetsövningar
5 tips på samarbetsövningar
5 tips på samarbetsövningar
5 tips på samarbetsövningar

5 tips till en rolig kickoff


Att hålla en kick-off rolig handlar om att skapa en atmosfär av entusiasm och positivitet. Var kreativ, överraska och se till att alla känner sig delaktiga i det roliga.


 1. Interaktiva och lekfulla övningar: Inkludera roliga teambuilding- och interaktiva aktiviteter för att bryta isen och skapa en lättsam atmosfär. Det kan vara lekar, tävlingar eller korta utmaningar som engagerar alla.

 2. Humor och skämt: Infoga humor och skämt i tal och presentationer för att lätta upp stämningen. Det kan vara roliga anekdoter eller skämt relaterade till företagskulturen och målen.

 3. Tematisk dekoration och klädsel: Ge evenemanget en rolig touch genom att införliva ett tema i dekorationer och klädsel. Det kan skapa en festlig och avslappnad atmosfär.

 4. Innovativa och överraskande inslag: Överraska deltagarna med innovativa inslag som kanske inte förväntas. Det kan vara interaktiva teknologiska presentationer, gästföreläsare med en twist eller en oväntad underhållningsakt.

 5. Personliga berättelser och prestationer: Låt anställda dela roliga eller inspirerande personliga berättelser eller prestationer. Det kan skapa en starkare koppling mellan teammedlemmarna och sprida en positiv energi.


Extratips:
Varför inte göra det enkelt och få ett helkvällspaket på Louie, med dryck, mat, aktivitet, lokal och service!

5 tips till en rolig kickoff
5 tips till en rolig kickoff
5 tips till en rolig kickoff
5 tips till en rolig kickoff